Euroopa Liit teeb ettepaneku, et 2022. aasta autodel oleks rohkem liiklusohutust tagavaid süsteeme. Väideti, et autod peavad olema varustatud süsteemiga, mis takistaks neil teatud kiirust ületada.

Kiiruspiirikud kohustusliku auto varustuse jaoks?

21. veebruaril otsustab Euroopa Liit, kas ISA süsteem on auto jaoks kohustuslik. Mis ta on?

Süsteem kasutab GPS-i andmeid ja tuvastab, milline kiirus antud teekonnal on. Kui juht liigub liiga kiiresti, väljastab süsteem avalduse ja seejärel ta ise auto pidurdab. Erakorraline olukord kehtiks ainult teise sõiduki ületamise kohta.

Tuleb välja, et sarnast lahendust kasutatakse Ford, Volvo või PSA autodel. Euroopa Liiklusohutuse Nõukogu teatab, et linnades, kus 35–75% juhtidest ületab kiirusepiirangu.

Lisaks kiirusepiiraja kasutuselevõtule autodesse paigaldatakse ka automaatne pidurisüsteem. Selline lahendus säästaks ELis 25 tuhat elu. inimesed 2022-2037. Kahjuks on palju hääli öeldes, et kui uued suunised jõustuvad, tõusevad auto hinnad.

Allikas: autokult.pl

 
VIN-numbri dekodeerimine