Sõidukijuhid peavad valmistuma järgmiste eeskirjade karmistamiseks. Euroopa Parlament toetas autode kasvuhoonegaaside vähendamist.

Hääl

Kolmapäeval pooldas Euroopa Parlament sõiduautode ja kaubikute kaubaveo CO2-heite piiramist. Siiski selgub, et sellised plaanid on kokku lepitud ELi ministritega. Euroopa Komisjon seadis eesmärgiks 30%, kuid ELi parlamendiliikmed ja nõukogu seadsid 37,5% piirmäära, et vähendada uute autode heitkoguseid ELis 2030. aastaks. Teisest küljest on kuni 31% seatud eesmärgi vähendada veoautode CO2-heidet.

Enne määruste jõustumist peab nõukogu need ametlikult vastu võtma enne nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Uus seadus eeldab, et ELi komisjon hindab kogu süsinikdioksiidi heitkoguste tsüklit tootmisest kuni sõiduki kasutamiseni.

Allikas: PAP, Interia.pl

 
VIN-numbri dekodeerimine